bestuur

Drs. M.J. van Rijn, voorzitter
Voorzitter Raad van Bestuur Reinier Haga Groep

Ir. W.J. Bodewes, penningmeester

Prof. dr. J.J.M. Hemel, secretaris
Bijzonder hoogleraar Grootstedelijk Problematiek Wibautleerstoel UvA

Drs. C.G. Gehrels, lid
European Cities Director Arcadis

Ir. K. Laglas, lid
Directievoorzitter Ymere

Ir. M. de Langen, lid
Bestuursvoorzitter Stadgenoot

D.P. Stuurman, lid
Stedelijk Directeur Sociaal Gemeente Amsterdam

Drs. A.Th. van Delden, adviseur
Plv. Directeur-Generaal Bestuur en Wonen Ministerie van BZK