bestuur

Drs. M.J. van Rijn, voorzitter
Voorzitter Raad van Bestuur Reinier Haga Groep

Ir. W.J. Bodewes, penningmeester
Algemeen Directeur Amvest

Prof. dr. J.J.M. Hemel, secretaris
Bijzonder hoogleraar Grootstedelijk Problematiek Wibautleerstoel UvA /
Strategic planner Amsterdam Economic Board

Drs. C.G. Gehrels, lid
European Cities Director Arcadis

Ir. K. Laglas, lid
Directievoorzitter Ymere

Ir. M. de Langen, lid
Bestuursvoorzitter Stadgenoot

Drs. A.Th. van Delden, adviseur
Plv. Directeur-Generaal Bestuur en Wonen Ministerie van BZK