bestuur

Drs. M.J. van Rijn, voorzitter
Voorzitter Aedes

Ir. W.J. Bodewes, penningmeester
Directeur-eigenaar Bodewes&Bodewes

Prof. dr. J.J.M. Hemel, secretaris
Bijzonder hoogleraar RUG & TUD

Drs. H.M.A. Aarts MRE, lid
CEO Amvest

Drs. C. van der Burg, lid
Directeur-generaal Mobiliteit Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Drs. C.G. Gehrels, lid
Global Director Energy Transition Arcadis

Ir. M. de Langen, lid

D.P. Stuurman, lid
Stedelijk Directeur Sociaal Gemeente Amsterdam

Drs. A.Th. van Delden, adviseur
Forum voor Stedelijke Vernieuwing