bestuur

Drs. M.J. van Rijn, voorzitter
Voorzitter Aedes

Ir. W.J. Bodewes, penningmeester
Directeur-eigenaar Bodewes&Bodewes

Prof. dr. J.J.M. Hemel, secretaris
Bijzonder hoogleraar Grootstedelijk Problematiek Wibautleerstoel UvA

Drs. H.M.A. Aarts MRE, lid
CEO Amvest

Drs. C. van der Burg, lid
Directeur-generaal Mobiliteit Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Drs. C.G. Gehrels, lid
European Cities Director Arcadis

Ir. M. de Langen, lid
Bestuursvoorzitter Stadgenoot

D.P. Stuurman, lid
Stedelijk Directeur Sociaal Gemeente Amsterdam

Drs. A.Th. van Delden, adviseur
Plv. Directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen Ministerie van BZK