programma

2021

 • stedelijke vernieuwing en corporaties in de jaren twintig (28 januari 2021)
 • de NOVI – de Nationale Omgevingsvisie (8 februari 2021)
 • stedelijke vernieuwing en grootschalige gebiedsontwikkelingen (19 mei 2021)
 • van NOVI naar Novex (7 juni 2021)
 • stedelijke vernieuwing en industrieel bouwen (2 november 2021)
 • binnensteden onder druk
 • stedelijke vernieuwing en grondbeleid
 • wonen en ouderenzorg
 • toerisme
 • samenleven
 • energietransitie in de gebouwde omgeving