programma

2023

  • lustrumviering (40 jaar) Londen
  • nota ruimte en stedelijke vernieuwing
  • woningbouw, stadsvernieuwing en ov rond de Oude Lijn
  • samenwerking corporaties, institutionele beleggers, gemeenten en rijk
  • wonen en zorg door corporaties en pensioenfondsen in Den Haag Zuidwest
  • ontwikkelingsperspectieven West-Veluwe
  • ondermijnende criminaliteit en stedelijke vernieuwing
  • toekomst 2030-2050