programma

2021

  • stedelijke vernieuwing en corporaties in de jaren twintig (28 januari 2021)
  • de NOVI – de Nationale Omgevingsvisie (8 februari 2021)
  • stedelijke vernieuwing en grootschalige gebiedsontwikkelingen (19 mei 2021)
  • van NOVI naar Novex (7 juni 2021)
  • energietransitie in de gebouwde omgeving
  • nieuwe aanpak op het gebied van wonen en woningbouw
  • samenleven
  • de ontwikkelingen van meer industrieel bouwen in Nederland