programma

2022 – 2023

 • binnensteden onder druk (9 maart 2022)
 • stedelijke vernieuwing en grondbeleid (5 april 2022)
 • wonen en ouderenzorg (13 april 2022)
 • Gronings perspectief; naar nieuwe vormen van publiek-private samenwerking?
  (4 november 2022)
 • samenwerking corporaties, institutionele beleggers, gemeenten en rijk
 • leefbaarheid en veiligheid
 • ontwikkelingsperspectief West-Veluwe: goed en duurzaam wonen, werken en leven
  in het centrum van ons land
 • stedelijke vernieuwing rond de Oude Lijn
 • toekomst 2030-2050