programma

2024

  • wonen en zorg door corporaties en pensioenfondsen in Den Haag Zuidwest
  • nieuwe vormen van samenwerking tussen corpo’s, institutionele beleggers (met name pensioenfondsen) en overheden bij de realisatie van grootschalige woningbouw
  • ontwikkelingsscenario’s m.b.t. natuur inclusieve verstedelijking van de West-Veluwe
  • ondermijnende criminaliteit en stedelijke vernieuwing
  • woningbouwversnelling in de 20 focusgebieden
  • aanpak woningtekort