programma

2023

  • samenwerking corporaties, institutionele beleggers, gemeenten en rijk
  • leefbaarheid en veiligheid
  • ontwikkelingsperspectieven West-Veluwe
  • woningbouw, stadsvernieuwing en ov rond de Oude Lijn
  • samenleven
  • toekomst 2030-2050
  • lustrumviering (40 jaar) Londen