programma

2024

  • atelier wonen en zorg (29 mei 2024)
  • woningbouw in stedelijke focusgebieden (3 juni 2024)
  • stedelijke vernieuwing mét burgers vraagt werken aan vertrouwen (19 juni 2024)
  • betaalbaarheid huur en koop middeninkomens
  • follow up Oude Lijn
  • samenwerking/inzet corporaties, pensioenfondsen en overheden bij grootschalige huurwoningbouw
  • natuur inclusieve verstedelijking West Veluwe